|  Lähetä sähköpostia
ti
Etusivu|Puheenjohtajalta|Jäsenkirjeet|Retkeilyt|Liity jäseneksi|Edunvalvontaa|Hallitus|
Kokousmateriaali

Vuosikokouksen 11.11.2016 PÖYTÄKIRJA

 

Paikka:              Suomen metsäkeskus, Pasilanraitio 9, kokoushuone Tankar + lync

 

Aika:                   11.11.2016, klo 13.07-15.25

 

Läsnä:                Jukka Matilainen, puheenjohtaja

                             Eero Autere

                             Hannu Heikkilä

                             Ilkka Laurila

                             Seppo Leinonen

                             Airi Matila

                             Tapio Nummi

                             Seppo Repo

                             Annikka Selander

                             Juhani Soukainen

                             Johnny Sved

                             Tommi Tenhola, sihteeri

                             Kyösti Turkia

                             Janne Uitamo

                             Göran Ådjers

                                                         

1 § Kokouksen avaus

 

                             Puheenjohtaja Jukka Matilainen avasi kokouksen klo 13.07.

 

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

 

                             Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Matilainen, sihteeriksi Tommi Tenhola sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Sanna Kotiharju ja Eero Autere.

 

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

                             Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

 

                             Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun mukainen asialista (Liite 1).

 

5 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen (Liite 2)

                            

                             Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen yhdistyksen uusiksi säännöiksi. Säännöt on laadittu Metsänhoitajaliitossa tehtyjen mallisääntöjen mukaisesti. Sääntömuutoksen syynä on Luonnontieteiden Akateemisten Liiton, Ympäristöasiantuntijoiden keskusliiton ja Metsänhoitajaliiton yhdistyminen 1.1.2017 Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:ksi.

 

                             Käytiin keskustelua sääntömuutoksesta. Hyväksyttiin hallituksen esittämät YMEFin uudet säännöt yksimielisesti.

 

6 § Toimintakertomus 1.9.2015 – 31.8.2016, tilinpäätös ja toiminnan tarkastajien lausunto

 

                             Yhdistyksen sihteeri Tommi Tenhola luki yhdistyksen toimintakertomuksen. Käytiin keskustelua jäsenrekisteristä ja jäsenten jakaumasta työssäkäyviin ja eläkeläisiin. Jakauma kirjataan toimintakertomukseen. Todettiin, että kaikki jäsenet eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan. Maksamattomille lähetetään maksumuistutus. Jäsenrekisteriä vielä tarkistetaan muun muassa yhteystietojen osalta.

                                                                                                                                                                                                          

                             Airi Matila esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta (liite 3).

                            

                             Hannu Heikkilä luki toiminnantarkastajien lausunnon 1.9.2015-31.8.2016 (liite 4).

 

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

 

                             Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

 

8 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio 1.9.2016 – 31.12.2016

 

                             Jukka Matilainen esitti toimintasuunnitelman (Liite 5) kaudelle 1.9.2016 – 31.12.2016. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

 

                             Airi Matila esitti talausarvion 1.9.2016 – 31.12.2016. Airi kirjasi esitetyt korjaukset talousarvioon. Vahvistettiin talousarvio (Liite 6).                    

 

9 § Jäsenmaksut ja toiminnantarkastajien palkkiot

 

                             Vuosimaksuksi vahvistettiin 20 euroa. Eläkeläisyys, ulkomailla vakituisesti asuminen, perhevapaa, opiskelu, työttömyys, sairaus, varusmies- tai siviilipalvelu tai muu sellainen syy, minkä johdosta henkilö ei ole kokopäiväisessä ansiotyössä on perusteena 10 euron vuosimaksulle.

 

                             Toiminnantarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

 

10 § Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot sekä matkakorvaukset

 

                             Hyväksyttiin hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset

- puheenjohtajalle 325 euro/vuosi

- pääluottamusmiehelle, taloudenhoitajalle ja sihteerille 240 euroa/vuosi kullekin

                             Korvaukset ovat kokonaiskustannuksia sisältäen verot sekä työnantajakorvaukset.

 

11 § Yhdistyksen puheenjohtajan valinta

 

                             Yhdistyksen puheenjohtajaksi, joka samalla toimii hallituksen puheenjohtajana, valittiin Jukka Matilainen. Toimikausi kestää vuoden 2017 loppuun.

 

12 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sääntöjen mukaisesti

 

                             Päätettiin uusien yhdistysten sääntöjen mukaisesti valita seuraavat jäsenet ja varajäsenet yhdistyksen hallitukseen

                            

                             Tommi Tenhola                           jäsen, erovuorossa 2017

                             Kyösti Turkia                                jäsen, erovuorossa 2017

                             Janne Uitamo                              jäsen, erovuorossa 2017

                             Sanna Kotiharju                          jäsen, erovuorossa 2018

                             Airi Matila                                      jäsen, erovuorossa 2018

                             Ari Meriläinen                             jäsen, erovuorossa 2018

                             Jaakko Kittamaa                         1. yleisvarajäsen, erovuorossa 2017

                             Jarmo Laitinen                             2. yleisvarajäsen, erovuorossa 2018

 

13 § Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

 

                             Toiminnantarkastajaksi valittiin Tapio Nummi ja varatoiminnantarkastaksi Juhani Soukainen.

 

14 § Loimu ry:n jäsenyyden hakeminen Metsänhoitajaliiton lopettaessa toimintansa

                            

                             Päätettiin hakea Loimu ry:n jäsenyyttä 1.1.2017 alkaen Metsänhoitajaliitto ry:n lopettaessa toimintansa.

                            

15 § Muut asiat

 

                             Muita asioita ei ollut.

 

16 § Vuosikokouksen päättäminen

 

                             Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.25.

 

 

 

                                                          Jukka Matilainen                                                     Tommi Tenhola

                                                          kokouksen puheenjohtaja                                 kokouksen sihteeri

 

 

                                                                                                                                                                             

                                                          Sanna Kotiharju                                                       Eero Autere   

                                                          pöytäkirjan tarkastaja                                           pöytäkirjan tarkastaja

 

 


Sivu päivitetty 13.1.2017
© Yksityismetsätalouden Metsänhoitajat ry
Taiga Interactive